bilboard_504x238.jpg

U sklopu projekta Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now!, koji se provodi u Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji i Bosni i Hercegovini, udruga Partnerstvo za društveni razvoj- nacionalni partner u suradnji sa Hrvatskim autocestama pokreće akciju „Dajmo im priliku za spas“, s ciljem distribucije informacija koje potencijalnim žrtvama trgovanja ljudima mogu spasiti život i budućnost.
Suradnici na projektu na području Hrvatske su Udruga Zora, Udruga žena Vukovar i Ženska soba.

th_ured-za-ljp.png

Sredinom srpnja započeo je projekt "Nikad nije kasno" koji provodi Udruga Zora zajedno sa partnerima Sigurnom kućom Čakovec i Centrom za socijalnu skrb sa svojom podružnicom Obiteljski centar. Projekt podržava Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Republike Hrvatske u visini od 20.000 kn.

Samo obiteljsko nasilje ne započinje i ne završava na uzrokovanju i nanošenju fizičkih boli i ozljeda, nego se u njega ubrajaju i mnogo skriveniji načini ophođenja kao što su psihičko, ekonomsko, seksualno nasilje. U našem društvu često se samo fizičko nasilje prepoznaje i smatra ozbiljnim, dok se prema drugim oblicima i vrstama nasilja gleda sa podsmijehom.
No, svi oblici nasilja u obitelji jednako su destruktivni po osobu, obitelj i društvo u cjelini.
U sklopu projekta svi partneri će zajedno djelovati i održati razne edukativno-informacijske aktivnosti za prepoznavanje, suzbijanje i prevenciju svih oblika nasilja u obitelji u Čakovcu, Murskom Središću i Prelogu.

Ciljevi projekta su informiranje stanovništva Međimurske županije o uslugama i mjestima (udrugama/institucijama) gdje mogu besplatno koristiti vezano uz zaštitu i prevenciju nasilja u obitelji, kao i prepoznavanje i prevencija različitih oblika nasilja u obitelji.
Zajedno se moramo potruditi u širenju točnih informacija i rušenju predrasuda i mitova vezanih uz obiteljsko nasilje, kao i sve oblike nasilja u obitelji. Nikad nije kasno za djelovanje, nikad nije kasno za izaći iz kruga nasilja, novi početak je moguć i svi imamo pravo na život bez nasilja.
Sve to neophodno je da društvo u cjelini napokon pogleda istini u oči i pojmi obiteljsko nasilje kao problem koji se tiče svih nas, a čije je rješavanje uistinu neodgodivo.
Udruga Zora, Centar za socijalnu skrb i Centar za socijalnu skrb podružnica Obiteljski centar, Sigurna kuća i ostali suradnici raditi će sa korisnicima/cama koje će se javljati tijekom projekta, kako bi im pomogli sukladno njihovim problemima i potrebama vezanim uz obiteljsko nasilje.

Pozivamo sve koji trebaju pomoć vezano uz obiteljsko nasilje da se u Međimurskoj županiji jave:

112 - Jedinstveni broj za hitne službe na koji možete prijaviti hitnu situaciju, nesreću ili prijetnju za ljudske živote, imovinu, okoliš i kulturna dobra.
192 – Policiju, za hitnu intervenciju u slučajevima nasilja
040/391-120 Centar za socijalnu skrb Međimurske županije, ako želite dogovoriti sastanak s djelatnicima Centra vezano za razvod, povjeravanje djece, nasilje u obitelji, ili bilo koje drugo pravo vezano za Obiteljski i Zakon o socijalnoj skrbi
Podružnica Obiteljski centar – Centar za socijalnu skrb pruža usluge savjetovanja (psihologinja, pravnica, socijalna radnica), 040/395 927, e-mail: obiteljski.centar.medjimurske.zupanije@ck.t-com.hr
Sigurna kuća Čakovec, Dom za žrtve obiteljskog nasilja http://sigurnakuca-medjimurje.hr/ pruža uslugu privremenog smještaja žrtvama obiteljskog nasilja, odraslim osobama i djeci, a smještaj se osigurava putem CZSS-a.
Udruga Zorawww.udrugazora.hr, organizira edukacije o prepoznavanju i prevenciji nasilja u obitelji

strukturni_0.JPG

U sklopu projekta “Priprema projekata i podrška ESF korisnicima” kojeg provodi Ministarstvo rada i mirovinskog sustava kao glavni partner u projektu, jučer 24.7.2014. smo sudjelovale na prvoj od dvije jednodnevne pripremne radionice za potencijalne prijavitelje na otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3“, Radionica je provedena u Hotelu Varaždin, od 9-16 sati.

chq potvrde.JPG

Kao zadnja edukativna aktivnost u sklopu kampanje i fonda "Kreatori promjena" udruge Zora održana je edukacija za nezaposlene iz Međimurske županije po CH-Q metodi na kojima su sudionici/ce učili kako upravljati karijerom i svojim kompetencijama.
Sam edukacijski proces trajao je 2 mjeseca (svibanj-srpanj) počevši od rješavanja pripremnih zadatka koji su sudionicima/cama pomogli da otkriju svoje jake i slabije (razvojne) strane. Tijekom svibnja, na nekoliko radionica u grupnom su radu naučili prepoznati svoje kompetencije, upravljati njima, definirati profesionalni cilj i korake ka njemu. Nakon toga su kreirali i prezentirali svoj akcijski plan, nove životopise, a zatim i portfolio - skup svih njihovih sposobnosti, znanja i mogućnosti sa pripadajućim dokazima. Edukaciju je vodila Marina Kolar, a sudionici su bili u dobi od 19 – 55 godina s trajanjem nezaposlenosti od mjesec i pol do 12 godina.
Danas, 7.7. 2014. sudionicima koji su uspješno završili ovaj proces uručene su potvrde o uspješno završenoj CH-Q edukaciji prve razine.
Na svim sudionicima/cama vidi se uistinu velika promjena, od načina na koji se predstavljaju, novih životopisa – a do dodjela diploma jedna osoba se već i zaposlila. Sretni smo što nakon vrlo uspješne prve generacije CH-Q sudionika (u kojoj se nakon 6 mjeseci zaposlilo 60% sudionika/ca) možemo ispratiti i drugu generaciju, uz želju za čim bržim pronalaskom posla.
CH-Q metoda uči nas kako upravljati svojim osobnim i profesionalnim razvojom, ali i potencijalima, kako bi znali kako iskoristiti sve mogućnosti koje im se pružaju.
Nudi uvid u vlastite kvalitete i kompetencije. Osim na profesionalnom razvoju, puno se radi na osvještavanju svojih jakih strana i sposobnosti, uči se iz feedbacka (povratne informacije) ostalih sudionika/ca što kao rezultat ima i znatno povećano samopouzdanje.

Impresije nekih od sudionica pročitajte u "Pročitaj više":

mala cover.jpg

Posljednjih godinu dana, od rujna 2013. godine, udruga Zora u Međimurskoj županiji provodi kampanju "Kreatori promjena".
"Kreatori promjena" je kampanja kojom obilježavamo 10 godina uspješnog i aktivnog rada u našoj lokalnoj zajednici. U sklopu kampanje želja nam je bila približiti stanovnicima Međimurske županije dosadašnji rad udruge Zora, ali im dati i mogućnosti za direktno uključivanje. Cilj nam je uključiti što aktivnije sve građane/ke u kreiranje pozitivnih promjena u svojoj zajednici.
U ovih godinu dana prikupli smo ukupno 10.045,06 kn za edukacije socijalno isključenih skupina, a sve planirane aktivnosti i proveli, o čemu ste mogli čitati na našoj web stranici, kao i facebook profilu.
Približavamo se 11. rođendanu udruge Zora i došlo je vrijeme za finale naše kampanje- Nagradu Kreatori promjena!

Nagradu "Kreatori promjena" dodijeliti ćemo povodom 11. rođendana Udruge Zora (kraj rujna 2014.) najistaknutijem novoangažiranom pojedincu/ki tijekom posljednjih godinu dana, a za kreiranje pozitivnih promjena ili značajne doprinose na području ljudskih prava i demokratizacije u Međimurskoj županiji (dakle, ne samo u udruzi Zora, već i u ostalim udrugama, mjestima...)
Kandidirane će moći biti osobe starije od 16 godina sa područja Međimurske županije.
Raspisivanje natječaja s detaljima biti će početkom rujna 2014., kada će biti objavljeni svi uvjeti prijave, stoga vas već sada pozivamo da budete kreatori promjena, te da pratite našu web stranicu.

izvj.jpg

Da i mi ostavimo nešto za budućnost, odlučile smo ostaviti 10 godišnji izvještaj udruge Zora u Vremenski trezor. Naš izvještaj, kao zbir naših rezultata i promjena koje smo činili u lokalnoj zajednici čuvati će se 100 godina, dok ga ne otvore neki novi klinci u nekom novom svijetu. Nadamo se - boljem :)

otvorena vrata.jpg

U petak 6.6.2014. od 12 do 15 sati Udruga Zora otvorila je svoja vrata u sklopu nacionalnog događaja "Dani otvorenih vrata udruga".
Tim povodom predstavile smo naše rezultate, fotografirale smo se za kampanju "Vrijeme je za životno partnerstvo" , organzirale radionicu izrade bedževa s edukativnim porukama, omogućile korištenje infrastukture, stisnule štambilj na DOVU putovnici , a sve to uz neformalno druženje i čajanku.
Podrška u obliku trešanja stigla je i od kolega iz susjednih tvrtki u našoj zgradi.
Svi koji nisu bili u mogućnosti fizički prisustvovati događaju, pratili su ga u realnom vremenu preko fotografijama na našem Facebook profilu.
Hvala svima koji su sudjelovali/e. Do slijedeće godine :)

kreatori promjena.jpg

Poštovani kolegice i kolege,
ukoliko planirate prijaviti projekt koji se veže uz naša područja djelovanja, te ste u potrazi za iskusnim i odgovornim partnerima, kao i suradnicima odnosno provoditeljima edukacija, mi smo otvoreni za suradnju.
Udruga Zora provodi EU projekte od 2006. godine kao suradnici i partneri (CARDS, PHARE), a od 2008. godine kao nositelji i partneri (IPA, PHARE, Mladi na djelu).

U 10 godina postojanja udruge ZORA, kao i Edukacijskog centra udruge Zora, proveli smo na stotine edukacija na temu ljudskih prava, programa jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva, osnaživanja socijalno isključenih korisnika/ca, planiranja potreba i reustroja OCD-a i povećanje učinkovitosti zaposlenih, kao i akcija i kampanja.

Ciljano smo radili sa predstavnicima udruga i institucija, dugotrajno nezaposlenim osobama, nacionalnim manjinama, mladima, aktivistima/icama za ljudska prava, osobama s invaliditetom, organizacijama civilnog društva...

Kratki video o tome kako su naše edukacije ljudima promijenile život možete pogledati na http://youtu.be/Vf8qoowBe58?t=1m16s

Glavni programi udruge Zora
1) Edukacijski centar
2) Osnaživanje i pomoć socijalno isključenim i marginaliziranim skupinama
3) Suzbijanje obiteljskog/ rodno uvjetovanog nasilja

U sklopu Edukacijskog centra provodimo radionice i edukativne programe oko kojih se može osmisliti čitav edukativni dio projekta i rada sa korisnicima/cama.
Sve o Edukacijskom centru, ponudama i temama aktivnosti koje provodimo možete pročitati na http://udrugazora.hr/taxonomy/term/25

Udruga Zora ponosi se brojnim nagradama i priznanjima za svoj rad.
Popis nagrada, naše izvještaje, kao i sve ostalo vezano uz naš rad možete naći na našoj web stranici http://udrugazora.hr/taxonomy/term/4, Facebook stranici, LinkedIN-u, Youtube kanalu kao i u elektronskoj biblioteci Issuu.
Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju - zora(a)udrugazora.hr

zora.jpg

U petak 6.6.2014.između 12 i 15 sati pridružite se Zoricama na Danima otvorenih vrata.
Iako su vam naša vrata otvorena svaki dan, ovaj petak ćemo vam predstaviti sve edukativne materijale koje smo do sada izdale i predstaviti rezultate našeg 10-godišnjeg rada. Također ćemo izrađivati edukativne bedževe, koje ćete moći ponijeti i sa sobom.
Zorini volonteri/ke - ponesite volonterske knjižice da vam upišemo volonterske sate.
Čeka vas ugodno društvo, odgovori na vaša pitanja, uz čaj i kekse.
Vidimo se u našem uredu na adresi A. Schulteissa 19, Čakovec:)

Dane otvorenih vrata udruga 2014. organizira Ured za udruge Vlade RH, a cilj je građanima i široj javnosti približiti programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj, organiziranjem različitih aktivnosti u prostorima udruga ili izvan njih, te otvaranjem vrata udruge u određenom danu ili danima svim zainteresiranim građanima.
Poseban naglasak je na predstavljanju rezultata projekata i programa udruga financiranih sredstvima iz javnih izvora, kako bi time pridonijeli još većoj otvorenosti i boljoj transparentnosti rada udruga u Hrvatskoj.

Pozivamo građane/ke da sudjeluju u Danima otvorenih vrata udruga (DOVU) i osvoje nagrade. Kako?
Posjetite najmanje 3 udruge, zatražite "DOVU putovnicu, napišite svoje dojmove/poruku/slogan i pošaljite na Ured za udruge Vlade RH, Radnička cesta 80/V, 10000 Zagreb.
Najinspirativnije poruke nagradit ćemo prigodnim poklonima.

zora.JPG

28.5.2014. Marina Kolar je ispred Edukacijskog centra udruge Zora održala radionica za Društvo multiple skleroze Međimurske županije.
O volontiranju, promjenama zakona, procjeni potreba za volonterima te menadžmentu volontera slušalo je članstvo i vodstvo Društva.
Sve o Edukacijskom centru i edukacijama koje nudimo možete pročitati ovdje http://udrugazora.hr/taxonomy/term/25.