ured-za-udruge.jpg

U organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a u suradnji s tijelima državne uprave – davateljima financijskih potpora –27 i 28.3. u Velikoj dvorani Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa održani su Info dani o natječajima za potpore projektima i programima organizacija civilnog društva iz sredstava državnog proračuna i dijela prihoda od igara na sreću.
Udrugu Zora predstavljale su Marina Kolar i Silvija Kolar Fodor.