SOHO.jpg

Filipa Blažon, koordinatorica za EVS (Europska volonterska služba) sudjelovala je na četverodnevnom (31.03. -04.04.12) SALTO treningu u Francuskoj, blizu Toulousea. Trening je organiziran od strane mreže Nacionalnih agencija za program Mladi na djelu i SALTO Resursnih centara. Plan osposobljavanja i suradnje (eng. TCP –Training and Cooperation Plan) je alat koji Nacionalne agencije za program Mladi na djelu imaju za
potporu radu s mladima u Europi i europskoj suradnji na polju mladih.

Trening je bio fokusiran na razvoj kvalitete EVS projekata i bio je namijenjen onima koji su direktno uključeni u potporu EVS volontera dakle, mentori i koordinatori.
Budući da nam ove godine predstoji prvi EVS projekt, sudjelovanje na ovome treningu i dobivene informacije te sklopljena poznanstva i partnerske veze bile su nam iznimne važnosti.