Naziv: Centar za podršku i razvoj civilnog društva *DELFIN*
Adresa: M. Gupca 7, 34550 PAKRAC
Kontakt: Tel/fax: 00 385 34 411 780 , web stranica u izradi., e-mail:delfin@zamir.net
Vizija, misija, djelatnost: Misija organizacije: Centar za podršku i razvoj civilnog društva "DELFIN" je nevladina, neprofitna organizacija koja aktivno zagovara promociju i zaštitu ljudskih prava: manjina, žena, mladih, nezaposlenih, starih i osoba s posebnim potrebama. DELFIN osnažuje civilne inicijative, potiče volontiranje u zajednici, zagovarajući izgradnju mira, toleranciju, nenasilje, te očuvanje kulturne i prirodne baštine. Vizija organizacije: Društvo ravnopravnih, odgovornih i uključenih građana/ki koji/e su prihvatili/e poštivanje ljudskih prava, ravnopravnost, toleranciju, nenasilje i suradnju kao zajedničke temeljne vrijednosti. AKTIVNOSTI EDUKACIJE: - područje edukacije: manjinska prava, nasilje protiv žena, trgovanje ljudima, ravnopravnost spolova, zaštita okoliša, ekonomsko osnaživanje žena, mobilizacija zajednice, izgradnja tima/timski rad SAVJETODAVNI RAD savjetovanje i konzultacije( pojedinačno i telefonom) JAVNI RAD UMREŽAVANJE LOBIRANJE - organiziranje i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim seminarima i konferencijama - lobiranje i izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija i institucija za: manjinskim pravima prevenciji trgovanja ženama uključivanju mladih približavanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji ekonomskom osnaživanju žena zaštiti okoliša ravnopravnost spolova
Aktivnosti koje nudimo: Radionice, treninzi, seminari, predavanja, konzultacije, konferencije
Održavamo radionice/predavanja u drugim organizacijama: Da- Pogledajte pod područje edukacije
Besplatne usluge: O tome se dogovaramo sa tražiteljom usluge
Usluge koje se naplaćuju: O tome se dogovaramo sa tražiteljom usluge
Stalne usluge: Evo nekih od stalnih područja aktivnosti: radionice 1. Prevencija trgovanja ljudima; za više informacija obratite se na: CARE International NWB, Zagreb , Iblerov trg 9. Gđica Zvjezdana Batković, tel: 01 4573 287 Afirmacija etničkog identiteta kroz afirmaciju manjinskih prava; za više informacija obratite se na: Centar za mirovne studije (CMS), Nazorova 1. Zagreb, gđa Mirjana Mikić Zeitoun; tel: 01 4820094 Mobilizacija zajednice: mladi, građani; za više informacija obratite se na: Grad Pakrac, Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti, Odsjek za društvene djelatnosti, gđa Dubravka Špančić, tel: 034 411 454 Ravnopravnost spolova;
Kako se može uključiti: Dovoljna je zainteresiranost i motiviranost te spremnost da rade volonterski i besplatno
Zainteresirani za suradnju: DA
Načini suradnje: - razmjena volontera- predavanja- radionice- partnerstvo u projektima
.. natrag na popis ..